Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
306104
 

Obavijesti

Europsko udruženje profesionalnih informatičara (www.cepis.org) poziva EU  poduzimati nove mjere  s ciljem   poboljšanja digitalnih vještina.
CEPIS je  izradio  dokument  pod nazivom „Europska unija mora odmah djelovati kako bi poboljšala razinu digitalnih vještina“.

U dokumentu se izražava zabrinutost zbog sporog napretka u porastu digitalnih vještina stanovništva u Europi i daje preporuke za poboljšanje situacije. Čitaj više

Iva Frković

28.08.2019. u 16:11
Uređeno: 29.08.2019. u 13:58
ECDL postaje ICDL

Na konferenciji koju su  10. svibnja 2019. u  Briselu organizirali Europsko udruženje profesionalnih informatičkih društava (CEPIS) i ECDL fondacija, promijenjen je naziv branda ECDL u ICDL,

ECDL, ranije poznat kao ICDL izvan Europe, transformirao se iz europskog certifikata dostupnog u cijelom svijetu u globalnog certifikatora  digitalne pismenosti u preko 100 zemalja na 6 kontinenata, s europskim korijenima.

Ova promjena,  koja pored promjene branda uključuje i promjenu bivših ECDL programa u nove, provodi se u svijetu u prijelaznom periodu, koji će trajati ovisno o odluci nacionalnih operatora.

Datum početka prijelaznog perioda u Hrvatskoj odlučiti će Hrvatski informatički zbor zajedno s testnim centrima.

Iva Frković

01.03.2019. u 13:31
Uređeno: 18.05.2020. u 09:12

Novi ECDL moduli

 1. Pisanje i obrada teksta ( Syllabus 6)
 2. Tablični proračuni (Syllabus 6)
 3. Izrada prezentacija (Syllabus 6)
 4. Relacijske baze podataka (Syllabus 6)
 5. IT Sigurnost (Syllabus 2)
 6. Računarstvo (Syllabus 1)
 7. Digitalni marketing (Syllabus 1)
 8. ECDL u školi (Syllabus 1)
 9. Informacijska pismenost (Syllabus 1)

Moduli pod brojem 1 i 2 dio su nastavnog programa ECDL Početni, dok su ostali  programa ECDL Osnovni.

Detaljan  Syllabus ovih modula  možete preuzeti  s www.ecdl.hr/programi

 

Prema preporuci ECDL Fondacije,   module  treba koristiti s  Office 2013 ili 2016,  zajedno s Windows 10,  iako ne bi trebalo biti  problema s radom na  Windows 7 ili 8.

Iva Frković

Hvatski informatički zbor predstavio je 3. srpnja 2017. godine nove ECDL module koji će biti u primjeni od početka rujna 2017.

Predstavljena su četiri nova modula: Računalstvo, Digitalni marketing, ICT u obrazovanju i Informacijska pismenost. Uz ove, ranije su promovirani moduli Planiranje projekata i Web dizajn.

Uz ECDL module kojima se stječu vještine informacijske pismenosti, što povećava produktivnost i kvalitetu rada u gospodarstvu, školstvu i državnoj upravi, novi moduli su značajan doprinos u stjecanju dodatnih specifičnih vještina i kompetencija, usredotočeni posebno na male i srednje tvrtke.

Urednik
[ Više... ]

21.07.2016. u 13:50
Uređeno: 29.07.2016. u 10:03

Postoje brojne definicije računarstva, programiranja, kodiranja i digitalne pismenosti:

Računarstvo je računalna znanost koja obuhvaća područja koja uključuje algoritme, strukture podataka, programiranje, arhitekture sustava, dizajn, rješavanje problema i drugo.

Digitalna pismenost osnovni je skup vještina koje uključuju sposobnost za rad s brojevima i dokumentima, kao što su softver za obradu teksta i proračunske tablice, korištenje web preglednika, elektroničke pošte i internet pretraživača.

Računarstvo i digitalna pismenost sastoje se od cjelina:

Slika 1 prikazuje dijelove računarstva i digitalne pismenosti

 

U Europi i svijetu prisutna je sve veća podrška razvoju vještina kodiranja.

Postoje brojne inicijative za promicanje i učenje kodiranja od strane država, privatnih i nevladinih organizacija i akademske zajednice u Europi i svijetu. Europska komisija također preuzima aktivnu ulogu u ovim nastojanjima.

Kodiranje je vrsta računalnog programiranja koje predstavlja ono što se događa na najnižoj, strojnoj razini . Međutim, kada većina ljudi govori o kodiranju, obično smatraju da je to nešto na višoj razini razumljivoj ljudima. Pojmovi programiranja i kodiranja se obično koriste kao sinonimi.

Postoje mnoge rasprave oko digitalnog razvoja vještina s naglaskom na kodiranje kao ključne digitalne vještine.

S jedne strane ovaj trend je potaknut činjenicom kako se potražnja za ICT stručnjacima na tržištu rada povećava i kako nepostojanje kvalificiranih ICT profesionalaca dolazi sve više do izražaja. S druge strane, kodiranje se promovira kao vještina kojom se razvija logičko razmišljanje, rješavanje problema i kreativnost.

Europska komisija promovirala je kodiranje kroz niz inicijativa, uključujući Opening up Education Initiative, European e-Skills for Jobs campaign, EU Code Week i mnoge druge.

Prognoza je Europske komisije kako bi se Europa do 2020. godine mogla suočiti s nedostatkom do 825.000 ICT profesionalaca. Međutim, statistike pokazuju kako ICT profesionalci čine samo oko 5% ukupne radne snage u Europi.

S druge strane, do 2020. godine 90% poslova će zahtijevati minimalno osnovne digitalne vještine, gdje 40% europskog stanovništva nema dovoljno razvijene digitalne vještine, a 22% ih uopće nema. Te brojke potvrđuju kako je razvoj digitalne pismenosti relevantan koliko i računarstvo.

ECDL Fondacija, i ECDL Hrvatska predlažu da svaki učenik treba biti upoznat s osnovama računarstva u istoj mjeri kao što uče biologiju, fiziku i druge predmete. Cilj nije sve učenike usmjeravati u biologe, fizičare i ICT stručnjake, nego dati osnovni koncept tih znanja. U kasnijim fazama obrazovanja, učenici trebaju imati mogućnosti za specijalizaciju u po vlastitom izboru.

Kodiranje treba učiti kao element računarstva, a ne kao zaseban predmet, što obuhvaća teoriju računarstva, kao i različite sadržaje koji uključuju znanja od programiranja do struktura i arhitektura podataka. Kako bi dobili ova znanja i vještine, ova područja trebaju biti uključena u formalno obrazovanje.

Računarstvo treba učiti zajedno sa digitalnom pismenošću.

Postoje dvije zablude oko digitalne pismenosti: prva je kako su mladi ljudi već vješti u korištenju tradicionalnih računalnih programa, kao što su rad s tekstualnim dokumentima i proračunskim tablicama, a druga je kako računarstvo važnije za zapošljavanje nego digitalna pismenost.

Slika 2 prikazuje primjer kako uravnotežiti vještine digitalne pismenosti sa računarstvom od osnovne do kraja srednje škole. Ovo uključuje cijeli spektar znanja, od osnovnih vještina potrebnih za korištenje računala i pretraživanja interneta, do računarstva i uređivanja web sadržaja.

Slika 2 Razvoj digitalnih vještina i računarstva.

 

Na slici se nalaze ECDL moduli koji mogu biti sastavni dio programa obrazovanja.

Moduli označeni bijelom bojom koriste su u Hrvatskoj, dok oni označeni narančastom (računarstvo i robotika) su trenutno u razvoju i biti će u primjeni u Hrvatskoj krajem godine.

 

Zaključci

• Definicija računarstva pokazuje kako je kodiranje samo jedan od mnogih elemenata ove znanosti. Prilikom upoznavanja učenika treba početi sa širokim naglaskom na računalnom razmišljanju i rješavanju problema.

• U osnovnoj školi učenici trebaju naučiti osnove računarstva, dok u kasnijim fazama obrazovanja, trebaju imati mogućnosti specijalizacije u ovom području.

• Vještine digitalne pismenosti su relevantne te podržavaju sve ostale predmete. Ove vještine treba razvijati zajedno i komplementarno sa računarstvom.

• Podučavanje kodiranja i računarstva znatno varira u različitim zemljama. Kako bi se osiguralo da se ove vještine razvijaju na dosljedan i kvalitetan način, potreban je standardizirani pristup, te obuhvatiti računarstvo i digitalnu pismenost kao dva značajna područja digitalnih vještina. Standardizirani pristup bi trebao poslužiti kao smjernica za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika u računalnoj znanosti koji su u ovom trenutku veoma rijetki.

• ECDL Fondacija i ECDL Hrvatska nude rješenja za standardiziranu obuku digitalne pismenost i certifikaciju u mnogim školama diljem Europe, odnosno Hrvatske . U ovom trenutku ECDL Fondacija i ECDL Hrvatska su aktivno uključene u istraživanje kako definirati odgovarajuće bitne vještine i znanja u području računarstva na način koji nadopunjuje stjecanje digitalne pismenosti.

 

 

Ovaj tekst ECDL Fondacije pripremili su Mr Marijan Frković i Hrvoje Kožina

Hrvoje Kožina

 Glavna uprava za istraživanje i...

Osnivanje ECDL testnog centra u Glavnoj upravi za istraživanje i inovacije (GUII) omogućiti će zaposlenicima Europske komisije poboljšanje i nadogradnju postojećih vještina i znanja, te će time moći kvalitetnije biti na usluzi građanima Europske unije. 

Zaposlenicima GUUI omogućeno je polaganje ECDL ispita u sklopu nove inicijative za poboljšanje informatičke pismenosti zaposlenika, te povećanja njihove produktivnosti i kvalitete rada. Očekuje se da će u novom akreditiranom ECDL testnom centru biti educirano i certificirano više stotina zaposlenika Europske komisije koji će nakon toga biti nosioci međunarodno priznatog certifikata informatičke pismenosti.
Činjenica kako je GUII postao ECDL testni centar jedna je od najvažnijih potvrda kvalitete ECDL programa. 

Time Europska komisija priznaje visoku kvalitetu ECDL programa certifikacije, pa je osnivanjem testnog centra stvorila bolje uvjete za stjecanje certifikata i povećanje kompetencija svojih zaposlenika.

Izvor: www.ecdl.org

Hrvoje Kožina

Forum je održan 26. i 27. svibnja 2016. na kojem su prisustvovali predstavnici više od 100 svjetskih zemalja, kada je predstavljen daljnji razvoj ECDL sustava s posebnim naglaskom na dvije najvažnije ciljne skupine korisnika, školstvo i gospodarstvo.

Predstavljeni su novi ECDL moduli; ECDL u školama, Computing i WEB marketing, kao i sustav provjere znanja prije certifikacije. Više zemalja već je ranije provodilo program provjere digitalnih vještina, kada se pokazalo kako većina polaznika misli kako ima znatno više digitalne vještine o onih dokazanih certifikacijom.

Za vrijeme Foruma predsjednik HIZ-a mr.sc. Marijan Frković i CEO ECDL Fondacije, gospodin Damien O ̉Sullivan potpisali su sporazum o primjeni ECDL-a u Hrvatskoj do 2021. godine. Tom je prilikom g. Frković predao g. O ̉Sullivanu Kristalni globus , koji je dodjeljen Fondaciji povodom 40. obljetnice HIZ-a. 

 

Hrvoje Kožina

15.09.2015. u 15:08
Uređeno: 16.09.2015. u 13:24
Održan Deveti Regionalni ECDL forum u...

Deveti Regionalni ECDL forum održan je 11. rujna 2015. godine u Skoplju. Domaćin foruma bila je ECDL Makedonija, a prisustvovali su predstavnici nacionalnih organizacija iz Regije, te Italije i Austrije, kao i izvršni direktor ECDL fondacije iz Dublina g. Damien O ̕ Salivan, te direktor za Europu g. Jacub Christoph.

Skup je pozdravila direktorica ECDL-a, Makedonije, Cvetanka Kočeva, upoznavši prisutne sa novoosnovanom organizacijom u Makedoniji, te postignutim rezultatima.

Damien O' Salivan upoznao je prisutne sa razvojem ECDL sustava u svijetu, a Jacub Christoph sa primjenom ECDL-a u Europi. Predstavnici Italije i Austrije prenijeli su iskustva o razvoju i primjeni ECDL-a u svojim zemljama.

Predstavnici zemalja Regije govorili su o važnosti elektroničkog poslovanja te primjeni ECDL-a u državnim i obrazovnim ustanovama u razdoblju ekonomske krize istaknuvši pri tome važnost podrške Vlade

Slijedeći forum održat će se u jesen 2016.godine u Srbiji.

Hrvoje Kožina

07.09.2015. u 09:34
Uređeno: 09.09.2015. u 08:30

Za vrijeme svjetskog ECDL Foruma, održanog u svibnju 2014.godine u Bukureštu, predstavnici ECDL Fondacije i nekih zemalja Europe govorili su o rezultatima primjene ECDL-a.  Prilog je izradio  nacionalni nositelj ECDL licence za Srbiju, JISA, zajedno s Radiotelevizijom Srbije.

Više o tome pogledajte ovdje.

Hrvoje Kožina

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Visoka škola za primijenjeno računarstvo Algebra, Hrvatski informatički zbor (HIZ) i Ministarstvo uprave, predstavili su u četvrtak, 18. prosinca, nove online ECDL (European Computer Driving Licence) tečajeve.

Tijekom 2014. godine izrađeno je 11 novih ECDL online tečajeva prema obnovljenom kurikulumu ECDL modula:  Osnove računala, Osnove komunikacije, Obrada riječi, Proračunske tablice, Prezentacije, Korištenje baza podataka, Web dizajn, Uređivanje fotografija, Planiranje projekata, IT sigurnost i Online suradnja.

Više o temi pročitajte na na stranicama Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

Hrvoje Kožina

Radionica za osnovne ECDL ispitivače održat će se 24. i 25. listopada 2014 u prostorijama SRCE-a s početkom u 9h. U sklopu radionice za osnovne ECDL ispitivače održat će se i recertifikacija postojiećih ECDL ispitivača.

Za sve dodatne informacije obratite se na info@ecdl.hr

Hrvoje Kožina

Održan Osmi Regionalni ECDL forum u...

Osmi regionalni ECDL forum održan je 3. listopada 2014. godine u Portorožu. Domaćin Foruma bilo je Slovensko društvo informatika, a prisustvovali su predstavnici nacionalnih organizacija iz Regije, Austrije i Rumunjske, izvršni direktor ECDL fondacije iz Dublina Damien O ̕  Sullivan, te direktor za Europu Jacub Christoph.

Treba podsjetiti da je održavanje regionalnog foruma pokrenuo Hrvatski informatički zbor, 2007. godine, a slijedeći su održani u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, dok je 2013.godine Forum održan ponovno u Hrvatskoj.

Održavanje Foruma pokrenuto je zbog zajedničkog rada na širenju informatičke pismenosti, primjeni ECDL-a u Regiji, razmjeni informacija o postignutim rezultatima, prisutnoj problematici te načinu njihova rješavanja. Širenje informatičke pismenosti polazna je osnova primjeni elektroničkog poslovanja i jedna od najvažnijih aktivnosti Digitalne Agende za Europu 2020.

Slijedeći Forum održati će se u jesen 2015. u Makedoniji.

Hrvoje Kožina

23.01.2014. u 13:41
Uređeno: 15.05.2014. u 08:59

Svaki ECDL TC mora zadovoljiti uvjete za provođenje novog programa u vidu recertifikacije postojećih ispitivača za Nove ECDL module. Radionice za postojeće ispitivače biti će organizirane u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci ili nekom drugom mjestu ovisno o broju prijavljenih kandidata u terminu najkasnije do 30.6.2014.

Nakon što se odrade radionice za ispitivače (do 30.6.2014.) da bi TC mogli provoditi Novi ECDL svi ostali ispitivači koji nisu prošlu tu radionicu za recertifikaciju morat će doći na polaganje u Zagreb u terminu koji odredi HIZ.

Svaki TC mora prijaviti barem 2 ispitivača za pokretanje Novog ECDL programa.

Cijena recertifikacije postojećih ispitivača iznosi 999kn, a uključuje:

 • Indeks i polaganje ispita za nove module (ATES)
 • Radionicu
 • Ispit za ispitivača
 • Izdavanje certifikata

Cijena recertifikacije postojećih ispitivača nakon 30.6.2014. iznositi će 400kn i uključivat će samo radionicu i ispit za ispitivače u trajanju od jednog dana.

Radionica za nove ispitivače trajati će dva dana i koštat će kako i do sada 1.500kn.

Svi testni centri mogu upisivati polaznike po starom ECDL programu do 30.6.2014. do kad su dužni recertificirati najmanje 2 ispitivača za Novi ECDL kako bi nakon toga mogli provoditi Novi ECDL program. 

Sve navedene cijene su bez PDV-a.

Hrvoje Kožina

ECDL u provedbi Digitalne Agende...

7. Regionalni ECDL Forum o primjeni Digitalne Agende održan je 11. listopada 2013. godine u hotelu Four Points by Sheraton Panorama u Zagrebu.

Nakon uvodnog govora predsjednika Hrvatskog informatičkog zbora mr.sc. Marijana Frkovića i zamjenika predsjednika Kristijana Zimmera prisutnima se obratio gospodin Damien O' Sullivan iz ECDL Fondacije iz Dublina govoreći o razvojima i planovima ECDL-a u svijetu.

Gospodin O' Sullivan predao je priznanje predsjedniku HIZ-a povodom 10 godina uspješne primjene ECDL-a u Hrvatskoj.

Nakon toga skupu koji su sačinjavali predstavnici informatičkih društava iz Regije, predstavnici ECDL testnih centara, te ministarstava i prosvjete obratio se gospodin Jacub Christoph  iz ECDL Fondacije predstavivši strategiju, koncepciju i sadržaj novog ECDL-a. Gospodin Christoph  dodijelio je priznanje ECDL testnom centru Algebra za uspješan rad u području edukacije i primjeni ECDL-a u Hrvatskoj.

O stanju i problematici Digitalne Agende u Europi i Hrvatskoj prisutne je upoznao gospodin Hrvoje Balen iz Algebre.

Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije u RH predstavili su gospođa Dragana Kupres iz CARNet-a te prof. dr.sc. Tomislav Filetin s fakulteta Strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.

Sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i poticanjem razvoja obrazovnih programa u ICT-u prisutne je upoznao predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca, gospodin Mislav Balković.

Potom je održan Okrugli stol pod naslovom „Kako povećati digitalnu pismenost u Regiji“.

Na kraju Foruma predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Crne Gore govorili su o uvođenju i primjeni novog ECDL-a u svojim zemljama, kao i sadašnjem stanju te planovima.

Hrvoje Kožina

14.08.2013. u 15:32
Uređeno: 11.10.2013. u 09:10

7. Regionalni ECDL Forum o primjeni digitalne pismenosti u regiji održat će se 11. listopada 2013. u hotelu Four Points by Sheraton u Zagrebu.

 

PETAK, 11. LISTOPADA 2013.

PRVI DIO - UVOD

09.00 – 09.30   Registracija

09.30 -  9.40     Dobrodošlica i dnevni red -  Mr sc. Marijan Frković, predsjednik HIZ-a

09.40 -  9.50     Uvodna riječ  -  Marijan Frković

DRUGI DIO - ECDL/ICDL - SVJETSKI SUSTAV PROVJERE INFORMATIČKE PISMENOSTI

09.50 – 10.10   ECDL u svijetu – razvoj i planovi

                         Damien O Sullivan  - CEO, ECDL Fondacija, Dublin

                         Predaja priznanja ECDL Hrvatskoj povodom 10 godišnjice rada

                         Predaja priznanja najuspješnijoj ECDL organizaciji u  Hrvatskoj

10.10  – 10.30  Novi  ECDL -  strategija, koncepcija i sadržaji -

                         Jacub Chistoph,  European Development Manager, ECDL Fondacija, Dublin

10.30 – 11.00   Pauza

TREĆI DIO - POLAZNE OSNOVE  ŠIRENJA DIGITALNE PISMENOSTI U REGIJI

                     (DIGITALNA PISMENOST U EUROPSKIM I NACIONALNIM DOKUMENTIMA)

11.00 – 11.20   Digitalna Agenda u  Europi i Hrvatskoj – stanje i problematika -  

                         Hrvoje  Balen, Algebra Zagreb

11.20 –  11.50  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnoligije  u RH –

        Dragana Kupres CARNet, Tomislav Filetin  FSB Zagreb    

11:50 – 12.10  Hrvatski kvalifikacijski okvir  poticaj razvoju obrazovnih programa u ICT -            

                        Mislav  Balković, HUP – UPO

ČETVRTI  DIO - OKRUGLI STOL

12.10 – 13.00  „Kako povećati digitalnu pismenost u Regiji“, 

                        Moderator  Hrvoje Balen,  uz sudjelovanje   nacionalnih ECDL  koordinatora  zemalja Regije

13.00 – 14.00  Ručak

ČETVRTI DIO - UVOĐENJE I PRIMJENA NOVOG ECDL-a  U REGIJI - STANJE I PLANOVI

14.00 – 14.15  Bosna i Hercegovina – Mensura Beganović

14.15 – 14.30  Crna Gora – Jacub Christoph i Đorđe Dukić

14.30 – 14.45  Hrvatska – Marijan Frković

14.45 – 15.00  Kosovo – Bekim Kasumi

15.00 – 15.15  Slo venija – Niko Schlamberger

15.15 – 15.30  Srbija – Đorđe Dukić

15.30 – 15.45  Zaključci i zatvaranje Foruma

Hrvoje Kožina

U prostorijama Sveučilišnog računarskog centra (SRCE) u Zagrebu održat će se radionica za napredne ECDL ispitivače. 
Radionica za ispitivača naprednog ECDL programa održat će se 12. travnja 2013 s početkom u 9 sati.
Za više informacija obratite se na email: ispitivaci@ecdl.hr

Hrvoje Kožina

16.01.2013. u 11:26
Uređeno: 16.01.2013. u 13:32

U prostorijama Sveučilišnog računarskog centra (SRCE) u Zagrebu održat će se radionica za osnovne ECDL ispitivače. 
Radionica za ispitivača osnovnog ECDL programa održat će se 8. i 9. veljače 2013 s početkom u 9 sati. (petak i subota). 
Za više informacija obratite se na email: ispitivaci@ecdl.hr

Hrvoje Kožina

16.01.2013. u 10:56
Uređeno: 21.07.2016. u 13:04

Nova koncepcija ECDL programa primjenjuje se u Hrvatskoj od 1. siječnja 2014. Novi kocept kao i nove programe te pripadajuće syllabuse možete vidjeti ovdje.

Hrvoje Kožina

17.12.2012. u 15:22
Uređeno: 09.01.2013. u 10:12
NA BOŽIĆNOM SAJMU URUČENE ECDL DIPLOME

OTOČAC – Pod okriljem 6. Božićnog sajma u Otočcu 15.12.2012. su dodijeljene Start diplome ECDL-a. Od dvije grupe polaznika, njih 18 uspješno je položilo ispite iz četiri modula: M2, M3, M4 i M7, a diplome su im uručili mr. sc. Marijan Frković, predsjednik Hrvatskog informatičkog zbora i nacionalni ECDL koordinator, Zvonimir Debeuc, koordinator HGK ECDL testnog centra i dr. sc. Joso Brajković, predsjednik Županijske komore Otočac.

Otvaranjem ovlaštenog ECDL testnog centra u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a u rujnu 2012. i njene podružnice u Županijskoj komori Otočac, omogućeno je polaznicima stjecanje europske računalne diplome po jednakim europskim kriterijima.

ECDL Start diplomu dobili su: Atalić Ljiljana, Banić Irena, Banić  Marijana, Bićanić Antonija, Fajdetić Ivanka, Fajdetić Tomislava, Galetić Robert, Gomerčić Ivana, Joskić  Predrag, Jurković Tamara, Lokas Frana, Marić Marijan,  Marincel Nikolina,   Mujkanović Majda,  Odorčić Ivan, Pavelić Bojana, Petrovčić  Lucija i Vašarević Ružica.

Preneseno sa www.glasgacke.hr

Administrator

PULSKA GRADSKA UPRAVA PREDNJAČI U...

Hrvatski informatički zbor jučer je u Zagrebu, na svojoj svečanoj i izbornoj skupštini, gradonačelniku Pule Borisu Miletiću uručio Kristalni globus, priznanje za doprinos u uvođenju i primjeni europskih i svjetskih normi u IT-u. Tom je prilikom danas u Komunalnoj palači gradonačelnik, u društvu pročelnika Erika Lukšića i Aleksandra Matića, primio članove Hrvatskog informatičkog zbora.  

Miletić je zahvalio zboru na odanom priznanju i prepoznavanju napora koji Grad Pula ulaže u poboljšanju usluga koje se pružaju građanima, napomenuvši kako su za priznanje ponajviše zaslužni djelatnici Grada Pule, koji su se priključili ovoj inicijativi i to polaganjem ECDL tečaja koji je organiziralo POU Pula. Dosad je više od 70 zaposlenika, na čelu s gradonačelnikom, pročelnicima i njihovim pomoćnicima, djelatnicima gradske uprave i gradskih poduzeća bilo uključeno u neki od ECDL programa, što je nezabilježeno u državnoj upravi u Hrvatskoj. Gradonačelnik je istaknuo i da će sve gradske uprave morati postati što brže i efikasnije u pružanju usluga e-poslovanja građanima jer se sljedeće godine pridružujemo Europskoj Uniji čiji je jedan od strateških razvojnih ciljeva za 2020. širenje informatičke pismenosti. Uvođenjem e-predmeta povećala se i transparentnost poslovanja, istaknuo je Miletić i zaključio da je ova nagrada poticaj za daljnje poboljšanje rada pulske gradske uprave.

Iz HIZ-a su istaknuli kako je Miletić vlastitom edukacijom i certifikacijom prema ECDL programu ukazao na značaj izobrazbe u upravnim tijelima, pa i u ovim kriznim vremenima kroz provedbu planova izobrazbe upućivanjem službenika gradske uprave i gradskih poduzeća na stručno usavršavanje.

Ravnatelj pulskog Pučkog otvorenog učilišta Aleksej Mišan naglasio je kako je POU Pula jedno od svjetskih testnih centara za dobivanje ECDL certifikata i čestitao gradonačelniku na dobivenoj nagradi. Predsjednik HIZ-a Marijan Frković pohvalio je zalaganje pulske gradske uprave u izgradnji e-grada i poručio kako Grad Pula može poslužiti kao ogledni primjer drugim lokalnim upravama.

Nakon kratkih obraćanja, predsjednik HIZ-a održao je i kratko predstavljanje ECDL u Hrvatskoj i svijetu. ECDL je prihvaćena kao nepisana norma informatičke pismenosti u Europskoj komisiji, a dosad je u svijetu diplomu dobilo preko 12 milijuna polaznika završivši ECDL tečajeve u 24,000 testnih centara u 148 zemalja. U pripremi su i novi moduli prilagođeni tržištu rada, a Grad Pula može poslužiti kao poticaj i drugima u gospodarstvu, državnoj upravi i školstvu za razvojem i korištenjem novih e-usluga te stjecanjem novih znanja i vještina kojima bi Hrvatska postala konkurentna zemlja u EU i šire.

Preneseno sa www.pula.hr

Administrator

U prostorijama Sveučilišnog računarskog centra (SRCE) u Zagrebu održat će se radionica za osnovne ECDL ispitivače. 
Radionica za ispitivača osnovnog ECDL programa održat će se 27. i 28. veljače 2010 s početkom u 9 sati. (subota i nedjelja). 
Za više informacija obratite se na email: ispitivaci@ecdl.hr 

Administrator

ECDL ispiti

 

Provjerite svoje znanje

 

Provjerite svoje znanje prije ispita:

Kliknite ovdje


Polaznici

 
Broj registriranih polaznika u RH
47756

Porast produktivnosti

 

Saznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost i smanjiti vaše troškove.


ATES demo

 

Želite li isprobati kako radi automatski sustav za testiranje (ATES)? Kliknite ovdje.