Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
197
 

Odobravanje rada

Da bi organizacija postala ovlašteni centar treba se prijaviti na natječaj HIZ-a, te pored općih uvjeta, zadovoljiti i one sadržane u ECDL normi.

Kada su zadovoljeni opći uvjeti, HIZ će provjeriti prikladnost prostorija za testiranje, tehničku opremljenost, uvjete za čuvanje ispitnog materijala, vezu sa Internetom i drugo.

Centar mora zapošljavati najmanje dva ovlaštena ispitivača s ECDL Ekspert diplomom, koji su položili ispit za ispitivača, te jednog koordinatora za ECDL, radi obavljanja stručnih poslova (manipuliranje indeksima, evidentiranje rezultata testiranja, provedba ugovora o primjeni ECDL zaštitnih znakova, osiguravanje sustava kvalitete, komuniciranje sa HIZ-om), te vođenje administrativno- financijskih poslova.

Ako organizacija nema drugih zaposlenika, poslove koordinatora može obavljati jedan od ispitivača.

HIZ organizira obrazovanje za ispitivače koje uključuje: provjeru znanja kandidata, mjere sigurnosti pri zaštiti testne baze i ispitnog materijala, administraciju postupka testiranja, te obuku za koordinatora.

Nakon završetka tečaja, HIZ-a daje certifikat ovlaštenim ispitivačima, koja moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu u centru.

Centar može angažirati i ispitivače, koji nisu zaposleni u organizaciji, no oni mogu raditi samo u tom centru, uz prethodno odobrenje HIZ-a.

Nakon zadovoljavanja svih uvjeta, organizacija s HIZ-om potpisuje ugovor i dobiva certifikat za ovlašteni test centar. Tom prilikom preuzima na čuvanje povjerljivu Bazu ispitnih pitanja za ručno testiranje, uputstvo za testiranje, zahtjevani broj indeksa, marketinške materijale, administracijski sustav, te uputu o komuniciranju sa HIZ-om.