Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
155
 

Izbor centara

HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR (www.hiz.hr), Zagreb, Ilica 191e, član Europskog udruženja profesionalnih informatičkih društava CEPIS (www.cepis.org), ovlašteni nositelj dozvole) , raspisuje 15. srpnja 2016.

N A T J E Č A J

 

za izbor centara za provjeru temeljnih informatičkih znanja prema programu ECDL

Prilikom odabira ponuđača, Hrvatski informatički zbor (u daljnjem tekstu HIZ) postavlja uvjete za podnošenje ponuda:

 1. Ponudu za dobivanje ovlaštenja za provjeru znanja (testnog centra) može dostaviti svaka fizička (obrt) ili pravna osoba, koja zadovoljava ove uvjete:
  1.1. upisanost u Sudski registar Republike Hrvatske
  1.2. registriranost za djelatnost prema Zakonu o NKD (podrazred 85.31 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje) ili drugu koja uključuje informatičko školovanje
  1.3. zapošljava stalno najmanje 2 radnika
  1.4. posluje u Hrvatskoj najmanje 2 godine
  1.5. posjeduje računala, računalnu mrežu u prostoru za provjeru znanja
  1.6. koristi licencirani softver za provjeru znanja
  1.7. posjeduje mogućnost sigurne pohrane testnih pitanja
 2. Ponuđač može ponuditi i druge pogodnosti, koje mogu unaprijediti kvalitetu usluge
 3. Ponuđač mora dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta
  a) Obavijest o razvrstavanju po djelatnostima (točke 1.1, 1.2 i 1.4) ili uvjerenje registracijskog organa
  b) Potvrdu HZMO o broju zaposlenih (točka 1.3)
  c) Opis prostorija u kojima će se obavljati provjera znanja (površina, broj, hardver/softver, opis računalne mreže, Internet priključak, projektori, ostale pogodnosti - klima, osvježenje, broj predavača / ispitivača). HIZ pridržava pravo provjere prostorija prije donošenja odluke o izboru ponuđača.
  d) Potvrda o licenciranom softveru za provjeru znanja.
  e) Posjedovanje kvalitetnog sigurnosnog ormara (trezora) ili drugog oblika zaštite testnih pitanja ECDL-a
 4. Program provjere znanja obavljat će se prema uvjetima koje će definirati i provjeravati HIZ.
  Ponuđač treba priložiti izjavu da je suglasan s cjenikom ECDL usluga za Hrvatsku te prema njemu s HIZ-om sklopiti ugovor o koncesiji za obavljanje usluge.
 5. Povjerenstvo za izbor ponuđača, kojeg imenuje Upravni odbor HIZ-a, odabrat će samo one ponuđače koji zadovolje sve uvjete natječaja.
 6. Ponude treba uputiti na adresu:

  Hrvatski informatički zbor
  Ilica 191e
  10000 ZAGREB Na omotnici treba upisati "Za natječaj ECDL - otvaranje testnog centra"

 7. HIZ će odgovoriti na svaku ponudu u roku od 20 dana od njenog primitka.
  Za troškove postupka izbora, ponuđač mora HIZ-u unaprijed uplatiti akontaciju u iznosu od 3.000,00 Kn + PDV. Plaćanje se vrši na žiro račun HIZ-a 2360000 - 1101351291, poziv na broj 111 - mb, gdje je "mb" matični broj tvrtke, s naznakom "Akontacija za ECDL testni centar". Za ovaj iznos umanjit će se troškovi uvođenja centra u rad.
  U slučaju da ponuđač odustane od zaključenja ugovora, nakon što je obaviješten o prihvaćanju njegove ponude, ili u slučaju odbijanja ponude, HIZ zadržava iznos akontacije.
 8. Ugovor za obavljanje usluga izabrani ponuđač dužan je sklopiti sa HIZ-om u roku 5 dana od dostave ugovora od strane HIZ-a. Ugovor odobrava Upravni odbor HIZ-a. Odluka UO HIZ-a je konačna.

Natječaj traje neprekidno od dana objave do opoziva ove odluke.

Nacionalni ECDL koordinator
Marijan Frković mr.sc.