Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
110
 

Kandidati s posebnim potrebama

Program Europske unije, E-Europe, posebnu pažnju pridaje informatičkom opismenjavanju osoba sa posebnim potrebama, kako bi oni bili sposobni i ravnopravni u obavljanju poslova sa drugim građanima.

Hrvatska ima evidentirano 10% takvog stanovništva. Domovinski rat, nesreće na radu i drugo, bili su najveći dijelom uzroci porasta broja osoba sa posebnim potrebama.
Zbog toga je uloga države, nadležnih udruga , ali i cijelog društva, stvaranje uvjeta za poboljšanje života i rada ovog dijela stanovništva.

Razvojem informatičke tehnologije stvoreni su uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta na poslovima koje mogu obavljati osobe sa posebnim potrebama.

HIZ, u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, nadležnim udrugama i testnim centrima, će pokrenuti aktivnosti za provođenje ECDL programa za osobe sa posebnim potrebama.