Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
99
 

Provjera znanja

Tako će određeni broj testnih centara stvoriti uvjete za obrazovanje i provjeru znanja gluhih osoba ili onih oštećena sluha, slijepih ili oštećena vida, osobe sa fizičkim nedostacima ili onih s trajnim zdravstvenim problemina, te osoba s poteškoćama u učenju.

Kod testiranja takvih osoba ispitivač mora primijeniti propisane postupke.

HIZ propisuje postupke kojima se olakšava testiranje i daju posebne pogodnosti: duže vrijeme testiranja za 15 minuta, korištenje posebne prostorije s ispitivačem koji mora biti prisutan za vrijeme testiranja, korištenje posebne tehnologije prilagođene potrebama, korištenje većeg formata testog lista, korištenje tumača pomoću znakova za gluhe, korištenje ispitnog lista u različitim zvučnim formatima, pomoćnika za osobne potrebe tijekom testiranja, koji ne smije pomagati kandidatu u rješavanju testa, mogućnost testiranja kandidata izvan centra za testiranje, gdje postoje traženi uvjeti.

Ako postoje dodatni zahtijevi, Fondacija može odobriti njihovu primjenu (usmeni test, stanke u radu, dodatno vrijeme duže od 15 minuta, dovođenje čitača zajedno sa kandidatom i rad u posebnoj prostoriji, radi neometanja rada drugih kandidata, dovođenje pisara za kandidate koji ne mogu pisati i druge).

Osobe koje smatraju da im je potreban poseban tretman, moraju se obratiti HIZ-u, koji će utvrditi da li je zahtijev opravdan, poštujući ECDL normu.

Ako centar dobije zahtijev, a nema osigurane propisane uvjete, dužan je obavijestiti HIZ, koji će tome nastojati udovoljiti.

Uz zahtjev za polaganje ispita kandidat mora priložiti uvjerenje nadležnog liječnika, koji mora procijeniti funkcionalne sposobnosti kandidata, te dati preporuke za prilagodbe centra za testiranje.