Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
125
 

Provjera rada testnog centra

Da bi se utvrdilo da li se poštuju ugovoreni postupci osiguranja kvalitete, povremeno se obavlja provjera rada centra koju provode Fondacija ili HIZ, kojom se utvrđuje izgled centra, tehnička opremljenost, sustav za testiranje, način registracije kandidata, mogućnost obavljanja testiranja za kandidate sa posebnim potrebama (ako postoji), administracijski sustav evidentiranja kandidata, manipuliranje nekorištenim indeksima, istaknutost dozvole za rad centra i ispitivača, čuvanje dokumentacije o testiranju i drugo.

Provjera se obavlja i za vrijeme trajanja testiranja kandidata, što uključuje utvrđivanje identiteta kandidata , materijale korištene pri testiranju, trajanje testa, vrijeme početka i završetka testiranja, ponašanje kandidata (izlazak iz dvorane, iznošenje testova i drugih materijala, prepisivanje rezultata, razgovor sa susjedom, korištenje mobilnog telefona, korištenje literature, traženje pomoći od drugih kandidata ili ispitivača, napuštanje prostorije bez nadzora, što sve nije dozvoljeno), predaja ispitnog materijala ispitivaču nakon završetka testiranja, početak ocjenjivanja kandidata, vrijeme unosa rezultata u administracijski sustav, vrijeme upisa rezultata u indekse, ime osobe koja je ocjenjivala testove, način pohrane i osiguravanja rezultata testiranja, mjesto ocjenjivanja, osiguranje mjesta za čuvanje podataka o kandidatima i drugo.

Ako kandidat povredi pravila testiranja, njegovo će testiranje biti odmah prekinuto.

Nakon testiranja, kontrolor će izabrati 10 slučajno odabranih testova na temelju kojih će izraditi izvještaj o provjeri, koji će sadržavati analizu potrebnog vremena za rješavanje testova, postupak ručnog ocjenjivanja i drugo, da bi utvrdio preciznost ocjenjivanja, objektivnost i metodologiju, postotak prolaznih ocjena po modulima, što će se u izvještaju naznačiti kao odlično, prihvatljivo, odnosno neprihvatljivo.

Ako rezultati provjere budu nezadovoljavajući, centru se može uskratiti produljenje ovlaštenja za rad naredne godine.