Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
134
 

Provjera znanja kandidata

U svijetu postoje dva sustava testiranja, automatsko i ručno.

Kod automatskog (ATES), koristi se namjenski softver za provjeru znanja, koji nakon njegova iniciranja šalje kandidatu na ekran slučajno odabrani test za određeni modul i registrira odgovore zbrajajući bodove. Ako je suma bodova dovoljna, sustav nakon zadnjeg odgovora, obavještava kandidata o uspješno položenom testu, te rezultate upisuje u bazu podataka.

Kod ručnog testiranja, ispitivač uzima iz kase slučajno odabrani test i daje ga kandidatu s pripadajućom disketom na kojoj se nalaze ostali podaci za polaganje ispita.

Sustav ručnog testiranja primjenjuje se kod polovine testnih centara u svijetu, naročito kod onih koji su tek počeli uvoditi program, posebno zbog značajnih troškova nabave ATES-a.

Svaka osoba, ako poznaje nastavno gradivo, može pristupiti provjeri za sve module čak istog dana.

Kada centar obavlja i obrazovanje, mora osigurati da predavač koji je obrazovao kandidate za određeni modul testa, ne može biti i ispitivač ili obavljati nadzor prilikom testiranja za isti modul.

Predavači koji su obrazovali kandidate, za određeni modul, ne mogu ocjenjivati njihove testove toga modula.

Testni centri koji ujedno i obrazuju kandidate , trebaju koristiti odobrenu literaturu za stjecanje znanja za www.ecdl.org