Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
460
 

FAQ - Česta pitanja

Često postavljana pitanja

 

Kandidati

1. Što je ECDL?
European Computer Driving Licence (ECDL), u Hrvatskoj poznata kao  Europska računalna diploma je potvrda o stečenim vještinama  informatičke pismenosti, kojom osoba  dokazuje poznavanje rada na računalu prema ECDL normama.

2. Tko je nositelj ECDL licence u svijetu?
Nositelj licence u svijetu je ECDL Fondacija iz Dublina (Irska) koja razvija sustav, dodjeljuje pravo korištenja ovlaštenim organizacijama u pojedinim zemljama te  provjerava kvalitetu rada sustava sukladno ECDL normama.  Primjenom jedinstvenih normi u svijetu jamči se visoka kvaliteta sustava.

Nacionalni nositelj ECDL licence u Hrvatskoj je Hrvatski informatički zbor (HIZ).

3. Koja je cijena stjecanja Europske računalne diplome?
Cijena certificiranja sastoji se od  cijene indeksa i cijene ispita.
Informacije o cijenama indeksa, ispita i prema potrebi edukacije, možete dobiti u ovlaštenim ECDL testnim centrima (TC) u Hrvatskoj koje možete pogledati ovdje.

4. Mogu li se ECDL vještine (diploma) upisati u radnu knjižicu?
ECDL Diplomu nije moguće upisati u radnu knjižicu, jer se prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/274237.html) ne može u radnu knjižicu upisati ništa za što nije obavezan određeni broj sati edukacije. Prema ECDL normi, osoba koja poznaje gradivo može pristupiti ispitu bez prethodno evidentirane edukacije.

Neki ECDL testni centri reklamiraju upis ECDL-a u radnu knjižicu, međutim u stvarnosti to izgleda ovako: oni vas prijavljuju na određeni program edukacije kao što su ECDL operater” ili “ECDL specijalist”. Te su programe TC prijavili i dobili odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sukladno navedenom Pravilniku . Nakon što polaznik završi edukaciju izlazi na ECDL ispit koji u ovom slučaju ima dvije svrhe - dobivanje ECDL diplome i završni ispit za jedan od gore navedenih programa koji se upisuju u radnu knjižicu.

5. Kako pronaći ovlašteni ECDL TC ?
Popis svih ovlaštenih ECDL TC u Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

6. Koji je za mene najbolji ECDL  TC?
Ovisno o vašim potrebama  pomoći će vam odgovori na slijedeća pitanja.

 • Koji ECDL certifikat želite steći?
 • Koji softver želite koristiti?
 • Da li želite pohađati pripremni ispit/predavanja?
 • Kada i koliko često se održavaju ECDL ispiti?
 • Koji se ispitni sustav koristi za testiranje?

7. Što je nastavni program? (ECDL Syllabus)?
Program koji sadrži  znanja i vještine potrebne za uspješno polaganje ECDL ispita. Svaki ECDL modul ima vlastiti nastavni program. Aktualne nastavne programe možete preuzeti ovdje.

8. Što znači broj/oznaka nastavnog programa?
Nastavni program se stalno ažurira prema tehnološkom razvoju i stečenim iskustvima u primjeni ECDL-a.
Svakih nekoliko godina ECDL Fondacija  objavljuje novu verziju nastavnog programa.
Aktualne nastavne programe možete preuzeti ovdje.

9. Što je indeks?
Indeks je dokument u kojem se nalaze svi podaci o polazniku potrebni za uspješno polaganje ECDL ispita, u kojeg se bilježe i podaci o položenim ispitima. Indeks se kupuje u TC u kojem morate položiti barem prvi ECDL ispit.

10. Što znači moj broj indeksa i kako ga mogu dobiti?
Prije polaganje ispita polaznik mora kupiti indeks u TC. Svaki indeks ima jedinstven broj.

11. Do kada vrijedi moj indeks?

ECDL indeks vrijedi neograničeno.

12. Da li moram pohađati ECDL tečaj?
Prisustvo tečajevima nije uvjet za polaganje ispita. Ako polaznik posjeduje tražene vještine može prijaviti ispit u bilo kojem TC, a nakon uspješno položenih ispita za željeni program dobiva diplomu priznatu u cijelom svijetu.

13. Gdje i kako mogu pronaći materijale/literaturu za učenje?

Popis literature za učenje možete pronaći ovdje.
HIZ preporuča literaturu koja na naslovnici ima oznaku „Hrvatski informatički zbor – odobrena literatura“.

14. Koje su metode testiranje kandidata?
Ručna metoda (pitanja/zadaci na papiru, a radne datoteke na računalu) ili ATES-om (ispitna pitanja i radne datoteke na računalu).

15. Koje metode testiranja može koristiti polaznik?
Kandidat može izabrati testiranje ručno ili ATES-om, prema izboru, odnosno prema ponudi TC, budući na neki centri nemaju ATES.

16. Da li moram položiti sve ispite u istom ECDL TC?
Prvi ispit morate položiti  u ECDL TC u kojem ste kupili indeks, ostale ispite možete polagati u nekom od 20.000 TC u preko 100 država svijeta.

17. Kako se mogu pripremiti za ECDL ispit?
Možete pohađati tečaj ili se sami pripremati za ispit.
Prije dolaska u ECDL TC preporučamo korištenje probnih ispitnih pitanja koja se nalaze ovdje
, kako biste bili sigurni da imate potrebne vještine.
Za provjeru svoga znanja možete koristiti demo testove za automatsko ili ručno testiranje.

18. Koji softver moram koristiti za ECDL ispite?

Možete odabrati različite vrste softvera, MS Windows Vista, Windows 7 ,8, 10, MS Office 2007, 2010,2013 i 2016. Testni centar odlučuje koji softver će koristiti. Možete izabrati onaj TC koji koristi softver koji Vama najviše odgovara.

19. Da li imate bilo kakve savjete za ispite?
Čitajte sva pitanja vrlo pažljivo. Svaka pojedina riječ je važna. Radite točno kako biste pokazali svoje znanje i vještine.

20. Koliko bodova je dovoljno kako bih položio/la ECDL ispit? 
Da biste položili ECDL ispit morate točno odgovoriti na najmanje 75% zadataka.

21. Ako se ispit ne položi, kada se može ponovno pristupiti testiranju?
Prema normi, najranije sutra, što ovisi o planu certifikacije nekog testnog centra.

22. U kojem vremenu moram položiti sve module osnovnog ECDL programa?
Nakon 1.srpnja 2014 godine ispite možete polagati bilo kada tj. nema određenog vremena do kada morate položiti sve ispite.

23. Koliko ispita sam položio uspješno?
Broj položenih ispita je upisan u vaš indeks.

24. Da li se može provoditi testiranje osoba s invaliditetom?
Da, i to za gluhe i osobe oštećena sluha; slijepe i osobe oštećena vida; osobe sa fizičkim nedostacima; osobe s trajnim zdravstvenim problemima; te osobe s poteškoćama u učenju.
HIZ može osobama s posebnim potrebama odobriti 15 minuta dodatnog vremena za testiranje, dok u određenim slučajevima i ECDL Fondacija može odobriti produljenje vremena testiranja za još 15 minuta. Testni centri koji provode testiranje ovih osoba moraju biti opremljeni za ovu namjenu. Ako polaznici žele koristiti dodatne vremenske pogodnosti moraju ih unaprijed dogovoriti s testnim centrom.

25. Kako mogu dobiti svoj certifikat nakon položenih ispita?
Nakon što položite sve ispite potrebne za stjecanje certifikata, TC će poslati zahtjev HIZ-u za izradu vašeg certifikata, koji će vaš certifikat dostaviti u TC.

26. Položio sam zadnji ispit prije više od mjesec dana, zašto još nisam dobio certifikat?
Molimo Vas kontaktirajte TC u kojem ste položili zadnji ispit, a tek potom HIZ na e-mail diplome@ecdl.hr
Vaš problem riješiti ćemo u najkraćem vremenu.

27. Mogu li vidjeti dokumentaciju o mojem ispitu? 
Kontaktirajte ispitivača u TC gdje ste polagali ispit.

28. Da li se kandidati mogu žaliti na rezultate testiranja i rad TC? 
Da, HIZ ima izrađen proces podnošenja i rješavanja žalbi, kako bi se omogućilo polaznicima podnošenje žalbi na rezultate testiranja i rad TC. Žalba se podnosi prvo testnom centru, a ako polaznik ne bude zadovoljan rješenjem, u drugoj instanci šalje je HIZ-u . Krajnju odluku na žalbu donosi Povjerenstvo osiguranja kvalitete HIZ-a, koje mora u roku od mjesec dana dostaviti odgovor podnositelju.

29. Koliko traje obrazovanje za pripremu ispita? 
Preporukom HIZ-a

 • obrazovanje za svih sedam modula ne može biti kraće od 120 sati nastave, a zajedno s ispitima najmanje sedam tjedana, učionica može imati maksimalno 14 radnih mjesta
 • obrazovanje ne može trajati dnevno duže od četiri školska sata

Od ukupno 120 sati nastave, HIZ predlaže minimalno vrijeme edukacije i to:
Osnove računala 16 sati, Obradu teksta, Tablične kalkulacije i Baze podataka po 24 sata, te Prezentacije i Osnove komunikacija po 16 sati, Online suradnja i IT Sigurnost 16 sati.

30. Koliko dugo vrijedi moj ECDL certifikat? 
Vaš ECDL certifikat nema rok trajanja, ali vam preporučujemo recertifikaciju kao dokaz stjecanja novih vještina nakon promjene nastavnog programa. Certifikat sadrži datum kada ste polagali i po kojem nastavnom programu.

31. Da li je potrebno položiti module ECDL Osnovnog programa prije polaganja onih iz programa ECDL Napredni? Za svaki napredni modul morate imati položen isti taj modul iz osnovnog programa.

32. Izgubio sam svoj certifikat. Da li mogu dobiti duplikat? 
Za izdavanje duplikata certifikata obratite se HIZ-u na e-mail diplome@ecdl.hr
Cijena izrade duplikata certifikata iznosi 76,00kn + PDV.

33. Započeo sam polaganje ECDL programa u inozemstvu – kako mogu nastaviti polaganje u Hrvatskoj? 
Da bi ste nastavili polaganje ECDL u Hrvatskoj kontaktirajte TC u kojem želite nastavit polaganje i priložite svoj ECDL indeks (eng. Skills card).

34. Gdje mogu dobiti informaciju o cijenama ECDL tečaja? 
Informacije o cijenama ECDL tečaja možete dobiti u ovlaštenim ECDL TC ovdje.

35. Što je to ICDL? 
ICDL ( International Computer Driving Licence) je naziv za ECDL na globalnoj razini (izvan Europe).

 

Osnivanje testnog centra

1. Tko može postati ovlašteni testni centar (TC)?
Svaka pravna i fizička osoba (obrt) koja zadovoljava opće i posebne kriterije.
Opći su:

 • Upisanost u Sudski registar RH  
 • Zapošljava najmanje dva djelatnika  
 • Posluje najmanje dvije godine  
 • Posjeduje ICT opremu i prostor za testiranje  
 • Koristi licencirani softver za provođenje ispita  
 • Posjeduje zaštićeni prostor za pohranu indeksa, ispitne baze i testova  

Posebni su:  

 • najmanje dva ovlaštena ispitivača (ECDL Expert i ispit za ispitivača)
 • ECDL koordinatora (u pravilu to je ispitivač)
 • osobu za administrativno i financijsko poslovanje (može biti i koordinator)

HIZ preporuča potencijalnom TC izradu poslovnog plana.

2. Što treba sadržavati poslovni plan ?
Opis poslovnih mogućnosti organizacije i razloge za osnivanje TC, potencijalne korisnike, plan osposobljavanja predavača i ispitivača, popis i opis poslovnih procesa s terminskim planom izvedbe, marketinški plan (istražiti tržište, provođenje marketinga i promocije), opis upravljanja programom (ekipa, organizacija rada i resursi), izvori financiranja, prihodi i troškovi, te cjenik usluga.

3. Kako postati ispitivač
Potrebno je posjedovati certifikate ECDL Osnovni , ECDL Expert (četiri napredna modula), te položiti ispit za ovlaštenog ispitivača.

4. Što sadrži program obuke za ispitivača ?
Program obuhvaća osposobljavanje za provođenje testiranja polaznika (ručno MTES) ili računalom (ATES), administraciju testiranja, mjere sigurnosti u provođenju ispita i čuvanju ispitne dokumentacije. 

5. Što su podružnica ili privremeno ispitno mjesto ?
Podružnica je dislocirani dio TC osnovana od ovlaštenog TC ili TC i partnerske organizacije za provođenje testiranja.

Podružnica mora zadovoljavati tehničke uvjete (prostor i oprema), te biti certificirana od strane HIZ-a. Ispitna baza za ručno testiranje nije pohranjena u podružnici, već nju donosi ispitivač TC prije ispita.

Privremeno ispitno mjesto je dislocirani prostor u kojem se provodi testiranje, a osniva se zbog privremene potrebe testiranja polaznika na određenoj lokaciji. Certifikaciju ispitnog mjesta provodi HIZ, a odobrava se do 6 mjeseci. Ako postoji potreba, privremeno ispitno mjesto može se recertificirati kao podružnica, pa čak i kao TC.  

 

ECDL norme
1. Što su ECDL norme ?
Norme su dogovorena pravila kojih se moraju pridržavati svi sudionici u provedbi ECDL sustava (HIZ, TC, ispitivači, polaznici certificiranja, izdavači literature i ATES-a.)

2. Što će se desiti ako neki od sudionika ne poštuje norme ?
Izgubiti će svoje ovlasti koje je dobio od ECDL Fondacije i HIZ-a.

3. Kada TC krši norme ?
Kada provodi testiranje u necertificiranom prostoru i onom koji više ne zadovoljava zadanu normu ,provodi ispit s ispitivačem bez licence ili ako ispitivač za vrijeme ispita napušta prostoriju, ako je ispitivač bio i predavač onima koji polažu ispit, ako ne provodi normu za testiranje, ne otkloni nesukladnost pri provjeri rada TC, te ne izvršava odredbe ugovora potpisanog s HIZ-om. 

Zbog nepridržavanja normi, TC može biti kažnjen od ECDL Fondacije i/ili HIZ-a opomenom, suspenzijom na određeno vrijeme ili čak oduzimanjem licence. U nekim slučajevima HIZ neće priznati rezultate ispita.

4. Kada ispitivač krši norme ?
Kada nije upoznao polaznike s normom za testiranje, ne poštuje normu za rad TC-a, a posljedice mogu biti: opomena, privremena suspenzija, te oduzimanje licence.

5. Kada polaznik krši norme ?
Kada ne poštuje pravila koja je svaki ispitivač dužan priopčiti polaznicima prije početka testiranja. Posljedica može bitiopomena i/ili udaljavanje s ispita.