Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
187
 

POPIS ECDL ISPITIVAČA U HRVATSKOJ

Prezime Ime Testni centar Program osnovni / napredni Datum
Ahac Miroslav POU Pula O,N 27.11.2005, 10.2.2007
Aničić Graciela Centar tehničke kulture Rijeka O,N 7.11.2010, 15.6.2011
Antić Hrvoje Algebra d.o.o. O 23.10.2011
Avdagić Roman Algebra d.o.o. O 07.05.2011
Babić Damir Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Babić Getz Sanja SRCE O 11.11.2007
Bajac Ljiljana Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Banić Bojan Prva gimnazija Varaždin O,N 7.10.2006, 2.12.2006
Barać Mladen Algebra d.o.o. O 07.11.2010
Batinjan Edita Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Baumgartner Ivan Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Bebek Ivo POU Pula O 18.10.2009
Blažević Zvonimir POU Aspekt O,N 29.9.2007, 20.3.2010
Bobovec Dubravko Algebra d.o.o. O 23.10.2011
Bogutovac Tatjana-Terezija Financijska agencija O,N 22.4.2004, 25.6.2005
Boršćak Ivo Elektrostrojarska škola Varaždin O 28.02.2010
Božak Denis POU Zagreb O 08.12.2003
Božanović Berislav POU Vinkovci O 23.10.2011
Božanović Gordan POU Vinkovci O 23.10.2011
Bračić Anita Financijska agencija O 10.09.2003
Brček Željko Algebra d.o.o. O 06.03.2005
Brdar Melita Algebra d.o.o. O 18.10.2009
Brozović Renata Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Budim Damjan Elektrostrojarska škola Varaždin O 21.03.2009
Buha Šebelja Snježana Expert O 27.11.2005
Bule Davor Financijska agencija O 10.09.2003
Bulić Biserka SRCE O 11.11.2007
Caput Dejan Algebra d.o.o. O 04.02.2007
Cicić Alen Infokatedra - Centar za obrazovanje O 11.11.2007
Ciglar Darko Elektrostrojarska škola Varaždin O 16.03.2008
Crnomarić Ivan Algebra d.o.o. O 18.10.2009
Čanković Elvis Algebra d.o.o. O 06.04.2008
Čavić Goran Algebra d.o.o. O 06.04.2008
Čičić Ivan Financijska agencija O 27.10.2003
Ćurčić Petar POU Zagreb O 27.11.2005
Ćurković-Iličić Sanja SRCE O,N 19.1.2004, 14.5.2005
Dajak Ivica Suvremeno učilište u Splitu O,N 6.3.2005, 10.2.2007
Damjanović Ivana Financijska agencija O 06.09.2004
Davila Silvije Algebra d.o.o. O 18.10.2009
Dešković Emil Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Didak Zlatko Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Dodig Neno Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Draženović Boris Financijska agencija O 10.09.2003
Dujmović Vida Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Dukić Predrag POU Pula O 07.10.2006
Đorđrević Vladana  Algebra d.o.o. O 01.02.2009
Đurović Ljubinka SRCE O 19.01.2004
Egić Saša Algebra d.o.o. O 20.05.2007
Ercegovac-Stojanović Ivana Financijska agencija O 22.04.2004
Ernjaković Nenad Financijska agencija O 27.10.2003
Fafanđel Vinko Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka O 07.05.2011
Galić Davorka Elektrostrojarska škola Varaždin O,N 6.3.2005, 14.5.2005
Gavran Irena Financijska agencija O 10.09.2003
Gavrilović Tanja Financijska agencija O 22.04.2004
Gazibarić Branko Financijska agencija O 27.10.2003
Glibo Nikola HUPRT O 16.05.2010
Glumac Đorđe Algebra d.o.o. O 27.11.2005
Gotovac  Jelena Algebra d.o.o. O 01.03.2009
Gres-Mikulić Silvija Algebra d.o.o. O,N 18.5.201119.5.2011
Grgić Saša Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Horvat Damir Zavod za informatiku Osijek O 02.07.2006
Horvat Stanko Algebra d.o.o. O 07.11.2010
Ilić Veronika Dom za odgoj dijece i mladeži Rijeka O 16.05.2010
Ilijić Franjo Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka O 07.05.2011
Ivandić Ivica Financijska agencija O 15.04.2007
Jelaš Denis Suvremeno učilište u Splitu O,N 6.3.2005, 10.2.2007
Jelić Maja Financijska agencija O 09.04.2006
Ježić-Kardum Sonja Financijska agencija O 06.09.2004
Josipović Tomislav Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Jukić Zorka Financijska agencija O 06.09.2004
Junković Andrea Centar tehničke kulture Rijeka O,N 13.10.2004, 14.5.2005
Jurak Silvija Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Jurešić Marijan HUPRT O 16.05.2010
Jurišić Ivan Algebra d.o.o. O 23.10.2011
Kadežabek Tomislav Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Kalanj Zlatko Algebra d.o.o. O 01.02.2009
Kaštelan Tina Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Klečak Ivana Financijska agencija O 27.10.2003
Knez Goran Algebra d.o.o. O 23.10.2011
Knez Radolović Jasena Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Kokot Laura POU Pula O,N 6.3.2010, 20.3.2010
Kolesar Renata Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Komarić Drago Elektrostrojarska škola Varaždin O 21.03.2009
Korać Vedrana  Financijska agencija O 01.02.2009
Kos Igor Elektrostrojarska škola Varaždin O,N 6.3.2005, 14.5.200
Kos Kukec Irena Elektrostrojarska škola Varaždin O 11.10.2008
Kovačević Goran Zavod za informatiku Osijek O 02.07.2006
Kovačić Slavenka Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Kronić     Stojan Algebra d.o.o. O 01.03.2009
Krpetić Roko Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Krstulović Dijana Financijska agencija O 06.09.2004
Kurtović Marina Financijska agencija O 06.09.2004
Lemo Draga Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Lončar Igor Algebra d.o.o. O 07.05.2011
Lončar Mirja Algebra d.o.o. O 23.10.2011
Lozić Tanja Algebra d.o.o. O 01.02.2009
Ljubas Branka SRCE O,N 19.1.2004, 14.5.2005
Ljubić Ivana Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Macuka Igor Algebra d.o.o. O 04.02.2007
Malek Jaromir Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Malešić Mirjana Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Mamić Marina Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Mamula Siniša Financijska agencija O 11.11.2007
Manestar Robert Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Manojlović Gordan Financijska agencija O 10.09.2003
Manojlović Anamarija Financijska agencija O 22.04.2004
Marić Zlatko Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Marinović Goran Financijska agencija O 15.04.2007
Martinović Daniela Algebra d.o.o. O 06.04.2008
Matotek Darko Algebra d.o.o. O 22.04.2004
Medić Goran Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Međimorec Nina Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Menđušić Zlatko POU Zagreb O 21.06.2004
Meštrović Monika Infokatedra - Centar za obrazovanje O,N 2.7.2006, 30.11.2006
Meštrović Renato Algebra d.o.o. O,N 27.10.2003, 25.6.2005
Mikac Antonij HUPRT O 16.05.2010
Mikulec Hrvoje Algebra d.o.o. O,N 16.5.2010, 15.6.2011
Mirković Hrvoje Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Mlinar Igor Financijska agencija O 15.04.2007
Nemet Otilija HUPRT O 16.05.2010
Nižić Neven Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Novosel Petar Financijska agencija O 10.09.2003
Novosel Andrija Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Orehovec Aust Lea Algebra d.o.o. O 06.04.2008
Pahor Ivana Financijska agencija O 01.02.2009
Paunović Vesna Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Pavičić Martina Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Pavić Tomislav Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Pavlić Dražen Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Pavlinec Nevenko Algebra d.o.o. O 27.11.2005
Pavlović Zoran Financijska agencija O 06.09.2004
Pečur Goran Algebra d.o.o. O,N 27.10.2003, 25.6.2005
Pilipović Slavica Algebra d.o.o. O 04.02.2007
Plavec Nikola Algebra d.o.o. O 20.05.2007
Podrebarac Mario Algebra d.o.o. O 07.11.2010
Polić Dražen POU Zagreb O 06.03.2005
Potlaček Darko Financijska agencija O 15.04.2007
Pralas Toni Financijska agencija O 27.10.2003
Proklin Marina Financijska agencija O 22.04.2004
Ptičar Goran Algebra d.o.o. O 07.05.2011
Račić Višeslav Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Rakitovac Višnja SRCE O,N 22.04.2004, 24.05.2008
Rapčan Darko Algebra d.o.o. O 01.03.2009
Rašpolić Loris Centar tehničke kulture Rijeka O,N 13.10.2004, 14.5.2005
Ratkajec Andrea Centar tehničke kulture Rijeka O,N 7.11.2010, 15.6.2011
Runje Zoran Financijska agencija O 10.09.2003
Rupčić Marijan Financijska agencija O 06.09.2004
Rutar Ana Algebra d.o.o. O,N 4.2.2007, 10.2.2007
Ružak Domagoj Algebra d.o.o. O 07.11.2010
Sandalj Jasna Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Sandukčić Hrvoje Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Segeš Mirela Financijska agencija O 07.05.2011
Seršić Marjana Expert O,N 27.11.2005, 9.12.2006
Sertić Milan Algebra d.o.o. O,N 18.5.2011, 19.5.2011
Siladić Siniša POU Aspekt O 06.03.2005
Skomerža -Tinova Lidija Financijska agencija O 10.09.2003
Slanovic Tamara Financijska agencija O 22.04.2004
Srećković Boris Algebra d.o.o. O 07.11.2010
Stanić-Gluhinić Sunčica Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Stanković Saša Algebra d.o.o. O 02.07.2006
Stjepanović Dragica Algebra d.o.o. O 16.05.2010
Stojaković Dejan Algebra d.o.o. O 28.02.2010
Strgačić Katarina Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Strineka-Patačko Tanja Financijska agencija O,N 27.10.2003, 25.6.2005
Sudarević Ivana Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka O 07.05.2011
Šaina Sabina SRCE O,N 19.1.2004, 14.5.2005
Šavorić Zlatan Financijska agencija O 06.09.2004
Šigir Hana Algebra d.o.o. O 23.10.2011
Šijaković Srđan Algebra d.o.o. O 23.10.2011
Šimić Josipa Algebra d.o.o. O 06.04.2008
Šimunović Antonio Algebra d.o.o. O 18.10.2009
Širanović Željko Financijska agencija O,N 10.9.2003, 13.5.2006
Širola Vedran Financijska agencija O 27.10.2003
Škoc Ivan Algebra d.o.o. O 06.04.2008
Škorić Igor Financijska agencija O 06.09.2004
Trivunović Nenad POU Vinkovci O 23.10.2011
Tromba Nikša Algebra d.o.o. O 06.04.2008
Turudić Anita Financijska agencija O 10.09.2003
Tušek Damir Financijska agencija O 06.09.2004
Ukalović Jadranko Algebra d.o.o. O 27.11.2005
Urukalo Čorkalo Gorana Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Vidov Petar Financijska agencija O 15.04.2007
Višković Eduard Financijska agencija O 11.11.2007
Vižintin Martina Financijska agencija O 10.09.2003
Vlahović Ines Algebra d.o.o. O 19.09.2007
Vlainić Tomislav Financijska agencija O 27.10.2003
Vlaisavljević-Maćešić Milica Centar tehničke kulture Rijeka O,N 1.2.2009, 15.6.2011
Vrdoljak Ivica HUPRT O 16.05.2010
Vuković Dario Financijska agencija O 10.09.2003
Vuković Ivan Financijska agencija O 09.04.2006
Vukušić Lada Financijska agencija O,N 10.9.2003, 2.12.2006
Vusić Tomislav Algebra d.o.o. O 02.07.2006