Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
57
 

NAPREDNA OBRADA TEKSTA

Stjecanjem znanja ovog modula kandidati mogu pokazati svoju sposobnost korištenja naprednih značajki obrade teksta kako bi unaprijedili svoj ​​posao, povećali produktivnost i uštedjeti vrijeme. Uspiješnim polaganjem ispita ovog modula kandidati mogu dokazati profesionalnost  u kreiranju složenih dokumenata  u obradi i distribuciji.

 

Po završetku ovog modula kandidat će moći:

 • Primjeniti napredno oblikovanje teksta, odlomaka, stupaca i tablica, te pretvoriti tekst u tablicu i obrnuto
 • Raditi sa referencama kao što su fusnote, krajnje bilješke i opisi, te kreirati tablice sadržaja, indeksa i unakrsnih referenci
 • Povećati produktivnost korištenjem polja, obrazaca i predložaka
 • Primijeniti napredne tehnike za skupna pisma i raditi s značajkama za automatizaciju kao što su makronaredbe
 • Koristiti značajke povezivanja i ugrađivanja za integraciju podataka
 • Surađivati na izradi i pregledavanju dokumenata, raditi s glavnim dokumentom i poddokumentima, te primijeniti značajke sigurnosti dokumenta
 • Raditi s vodenim žigovima, sekcijama, zaglavljima i podnožjima u dokumentu

 

Koje su prednosti ovog modula?

 • Omogućuje korisnicima sigurno, učinkovito i djelotvorno korištenje aplikacija za obradu teksta
 • Korisnicima omogućuje izradu i upravljanje velikih, složenih dokumenata za obradu teksta
 • Poboljšava produktivnost korisnika i štedi vrijeme.
 • Certifikacija najbolje dokazuje razinu znanja korištenja aplikacije za obradu teksta
 • Razvijen od stručnjaka i računalnih korisnika, testiran i provjeren u cijelome svijetu

 

Nastavni program - Syllabus

Nastavni program sadrži specifična znanja i vještine koje čine ovaj modul, razvijen od srane stručnjaka iz raznih svjetskih računalnih društava i organizacija.

Nastavni program možete preuzeti iz repozitorija koji se nalazi na kraju teksta.

 

Pregled nastavnog programa ECDL modula Napredna obrada teksta


Repozitorij