Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
42
 

NAPREDNE PREZENTACIJE

Poznavanjem gradiva ovag modula kandidat će moći kreirati učinkovite i dojmljive prezentacije pomoću naprednih značajki softvera za prezentacije. Program obuhvaća napredne prezentacijske značajke koje će omogućiti kandidatima korištenjem njihovih mogućnosti u punom izdanju, te planiranju i kreiranju zanimljivih prezentacija koje imaju veći utjecaj i bolju interakciju s publikom.

 

Po završetku ovog modula kandidat će moći:

 • Razumjeti i uzeti u obzir publiku i mjesto prezentiranja u planiranju prezentacije
 • Kreirati i izmijeniti predloške i oblik pozadine na slajdu
 • Poboljšati prezentaciju koristeći ugrađene alate za crtanje i slike
 • Primijeniti napredne mogućnosti oblikovanja grafikona, kreirati i uređivati dijagrame
 • Umetnuti film i zvuk i primijeniti ugrađene mogućnosti animacije
 • Koristiti povezivanje, ugradnju, mogućnosti uvoza i izvoza za integraciju podataka
 • Raditi sa prilagođenim projekcijama, primijeniti postavke projekcije i upravljati projekcijom

 

Koje su prednosti ovog modula?

 • Omogućuje korisnicima postati sigurni, učinkoviti i djelotvorni u korištenju programa za prezentacije
 • Korisnicima omogućiti planiranje i izdradu učinkovitijih prezentacija
 • Poboljšava produktivnost korisnika i uštedu vremena.
 • Certifikacija najbolje dokazuje razinu znanja korištenja aplikacije za napredne prezentacije
 • Razvijen od stručnjaka i računalnih korisnika, testiran i provjeren u cijelome svijetu

 

Nastavni program - Syllabus

Nastavni program sadrži specifična znanja i vještine koje čine ovaj modul, razvijen od strane stručnjaka iz raznih svijetskih računalnih društava i organizacija.

Nastavni program možete preuzeti iz repozitorija koji se nalazi na kraju teksta.

 

Pregled nastavnog programa ECDL modula Napredne prezentacije

 


Repozitorij