Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
326
 

OSNOVNI MODULI

Osnovni ECDL moduli nadopunjuju vještine stečene u početnom ECDL modulu. Osnovni ECDL moduli će vam omogućiti razvijati svoje vještine u području znanja koji su prikladni za vaš svakodnevni život ili poslovne potrebe.

Izrada prezentacija

Ovaj modul definira poznavanje prezentacijskih alata na računalu. Moći ćete naučiti obavljanje zadataka kao što su kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije koristeći različite izglede za prikaz i ispis.

 

Relacijske baze podataka

Ovaj modul razvija radne vještine što će vam omogućiti razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i  njihovo korištenje. To uključuje kreiranje i mijenjanje tablica, upite, obrasce i izvještaje te kako naučiti kreirati odnose između tablica za dobivanje raznih informacija koristeći upite i ostale alate.

 

Web dizajn

Modul pridonosi razumijevanju kreiranju, objavljivanju, uređivanju, dizajnu te održavanju web stranica, objašnjavajući osnove na jednostavan način. Modul će vam omogućiti stjecanje širokog spektara znanja o web dizajnu, od osnova HTML-a do interaktivnih slika.

 

Planiranje projekata

Modul je razvijen kako bi se omogućilo korisniku računala korištenje softvera za upravljanje projektima od pripreme, izrade i praćenja projekata, uključujući planiranje i upravljanje vremenom, troškovima, zadacima i resursima. Te vještine mogu se primijeniti za osobne ili poslovne potrebe.

 

IT sigurnost

Modul je razvijen kako bi omogućio korisniku računala (pojedincu i organizaciji) zaštititi sebe i svoju organizaciju  zbog sve češćih sigurnosnih prijetnji prilikom korištenja ICT-a što uključuje i siguran rad na Internetu.

 

Online suradnja

Stjecanjem vještina u korištenju modula naučiti ćete učinkovito surađivati s drugim korisnicima na udaljenim projektima za osobne ili poslovne potrebe. Modul sadrži koncepte i vještine koje se odnose na postavljanje i korištenje online kolaborativnih alata, kao što supohranjivanje podataka, produktivnost aplikacija, kalendara, društvenih medija, web sastanaka, mjesta za učenje, te vas uvodi u svijet mobilnih tehnologija.

 

Računalstvo

Modul Računalstvo definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost računalnog razmišljanja i
kodiranja (programiranja) pri izradi jednostavnih računalnih programa.

 

ECDL u školama

Modul definira znanja i vještine koje se odnose na pedagoški učinkovitu uporabu ICT-a za
podršku i poboljšanje nastave, učenja i ocjenjivanja u učionici.

 

Digitalni marketing

Modul definira bitne koncepte i vještine vezane uz osnove digitalnog marketinga.

 

Informacijska pismenost

Modul Informacijska pismenost definira bitne koncepte i vještine vezane uz prepoznavanje,
pretraživanje, vrednovanje, organiziranje i komuniciranje online informacija.


Repozitorij