Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
60
 

PLANIRANJE PROJEKATA

Modul predstavlja osnovne kocepte i vještine koji se odnose na sposobnost korištenja aplikacija za upravljanje projektima za pripremu projektnog planiranja i praćenje projekata, uključujući planiranje i upravljanje vremenom, troškovima, zadacima i resursima.

 

Po završetku ovog modula kandidat će moći:

  • Razumijeti ključne koncepte koji se odnose na upravljanje projektima
  • Koristiti aplikaciju za upravljanje projektima kako bi kreirali nove projekte i održavanju postojećih
  • Kreirati i planirati raspored zadataka kao i dodavanje rokova i ogranićenja
  • Dodjeljivati troškove, kreirati i dodejeljivati resurse zadacima
  • Imajti uvid u kritičnu putanju, pratiti napredak projekta i mijenjati raspored
  • Pripremiti projekt za ispis zajedno s grafikonima i izvješćima

 

Koje su prednosti ovog modula?

  • Pokriva ključne pojmove potrebne za korištenje aplikacija pri planiranju projekata
  • Omogućuje rad na raznim softverima za planiranje projekata
  • Certifikacija najbolje dokazuje razinu znanja korištenja aplikacija za planiranje projekata
  • Razvijen od stručnjaka i računalnih korisnika, testiran i provjeren u cijelome svijetu

 

Nastavni program - Syllabus

Nastavni program sadrži specifična znanja i vještine koje čine ovaj modul, razvijen od strane stručnjaka iz raznih svijetskih računalnih društava i organizacija.

Nastavni program možete preuzeti iz repozitorija koji se nalazi na kraju teksta.

 

Pregled nastavnog programa ECDL modula Planiranje projekata


Repozitorij