Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
90
 

IZRADA PREZENTACIJA

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja prezentacijskog softvera.

 

Po završetku ovog modula kandidat će moći:

  • Raditi sa prezentacijama i spremati ih u razlicitim oblicima datoteka
  • Koristiti ugrađene mogucnosti kao što je funkcija pomoci za povecanje produktivnosti
  • Razumjeti razlicite poglede na prezentaciju i odabrati razne izglede i dizajn slajda pri korištenju
  • Unositi, uredivati i oblikovati tekst u prezentacijama. Prepoznati dobru praksu pri dodjeljivanju jedinstvenih naslova slajdovima
  • Umetati i uredivati slike, crteže i skice
  • Primijeniti animacijske i prijelazne efekte na prezentaciju. Provjeriti i korigirati sadržaj prije završnog ispisa ili prezentiranja

 

Koje su prednosti ovog modula?

  • Pokriva ključne pojmove potrebne za korištenje softvera za prezentacije
  • Certifikacija najbolje dokazuje razinu znanja korištenja prezentaciskog softvera
  • Razvijen od stručnjaka i računalnih korisnika, testiran i provjeren u cijelome svijetu

 

Nastavni program - Syllabus

Nastavni program sadrži specifična znanja i vještine koje čine ovaj modul, razvijen od strane stručnjaka iz raznih svijetskih računalnih društava i organizacija.

Nastavni program možete preuzeti iz repozitorija koji se nalazi na kraju teksta.

 

Pregled nastavnog programa ECDL modula Izrada prezentacijaRepozitorij