Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
141
 

PISANJE I OBRADA TEKSTA

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.

 

Po završetku ovog modula kandidat će moći:

 • Raditi sa dokumentima i spremati ih u različitim oblicima datoteka
 • Koristiti ugrađene mogućnosti kao što je funkcija pomoći za povećanje produktivnosti
 • Kreirati i uređivati male tekstualne dokumente koji će biti spremni za dijeljenje i distribuciju
 • Primijeniti različite vrste oblikovanja na dokumente i prepoznati dobru praksu u izboru odgovarajućih mogućnosti oblikovanja
 • Umetati tablice, slike i crteže u dokument
 • Pripremiti dokumente za cirkularno slanje
 • Primijeniti numeriranje stranica i provjeriti pravopis i gramatiku prije završnog ispisa dokumenata

 

Koje su prednosti ovog modula?

 • Sadrži ključne vještine potrebne za korištenje aplikacije za obradu teksata
 • Znanje se može primjeniti na svim vrstama softvera za obradu teksta
 • Certifikacija najbolje dokazuje razinu znanja korištenja aplikacije za obradu teksta
 • Razvijen od stručnjaka i računalnih korisnika, testiran i provjeren u cijelome svijetu

 

Nastavni program - Syllabus

Nastavni program sadrži specifična znanja i vještine koje čine ovaj modul, razvijen od srane stručnjaka iz raznih svijetskih računalnih društava i organizacija.

Nastavni program možete preuzeti iz repozitorija koji se nalazi na kraju teksta.

 

Pregled nastavnog programa ECDL modula Pisanje i obrada teksta


REPOZITORIJ