Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
198
 

OSNOVE RAČUNALA

 

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.

 

Po završetku ovog modula kandidat će moći:

 • Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na ICT, računala, uređaje i softver
 • Pokrenuti i isključiti računalo
 • Učinkovito raditi na radnoj površini računala koristeći ikone, prozore
 • Podesiti glavne postavke operacijskog sustava i koristiti dostupne mogućnosti pomoći
 • Stvoriti jednostavan dokument i ispisati ga
 • Razumjeti ključne pojmove upravljanja datotekama i učinkovito organizirati datoteke i mape
 • Razumjeti ključne pojmove za pohranu i koristiti programe za sažimanje i izdvajanje velikih datoteka
 • Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na mreže i mogućnosti povezivanja te se spojiti na mrežu
 • Razumjeti važnost zaštite podataka i uređaja od zlonamjernog softvera i stvaranja rezervnih kopija podataka
 • Prepoznati važnost zaštite okoliša, pristupačnosti i zdravlja korisnika

 

Koje su prednosti ovog modula?

 • Pokriva ključne pojmove koji se odnose na ICT, računala, uređaje i softver
 • Certifikacija najbolje dokazuje razinu znanja korištenja računala
 • Razvijen od stručnjaka i računalnih korisnika, testiran i provjeren u cijelome svijetu

 

Nastavni program - Syllabus

Nastavni program sadrži specifična znanja i vještine koje čine ovaj modul, razvijen od srane stručnjaka iz raznih svijetskih računalnih društava i organizacija.

Nastavni program možete preuzeti iz repozitorija koji se nalazi na kraju teksta.

 

Pregled nastavnog programa ECDL modula Osnove računala

 • ICT
 • Hardware
 • Software and Licensing
 • Start Up, Shut Down
Desktop, Icons, Settings
 • Desktops and Icons
 • Using Windows
 • Tools and Settings
Outputs
 • Working with Text
 • Printing
File Management
 • Introducing Files and Folders
 • Organising Files and Folders
 • Storage and Compression
Networks
 • Newtwork Concepts
 • Network Access
Security and Well-Being
 • Protecting Data and Devices
 • Malware
 • Health and Green IT
- See more at: http://www.icdlasia.org/index.jsp?p=125&n=126#sthash.6ZL8F4NC.dpufRepozitorij