Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
190
 

Koncepcija ECDL-a

Koncepcijom se provodi globalna inicijativa Fondacije sa ciljem širenja informatičke pismenosti u svijetu, što je uvjet svake zemlje i njenih građana za ulazak u informacijsko društvo.

Program je namijenjen svima koji se žele obrazovati i potvrditi znanja u korištenju osobnog računala i navedenih korisničkih vještina, što im omogućava lakše zapošljavanje u zemlji i inozemstvu, a provodi se putem nacionalnih informatičkih društava, koja u Europi, moraju biti članicom Europskog udruženja informatičkih društava (The Council of European Profesional Informatics Societies - CEPIS), www.cepis.org., koje je osnovalo Fondaciju s ciljem provedbe ECDL koncepcije u svijetu.

Ako informatičko društvo želi dobiti ovlaštenje mora dostaviti Fondaciji poslovni plan, koji sadrži: karakteristike IT tržišta u zemlji, opis poduzetničke ideje, izvedbeni plan, marketinški plan, plan upravljanja programom, pokazatelje uspješnosti programa i drugo.

Nositelj testiranja kandidata za ECDL diplomu u Hrvatskoj je Hrvatski informatički zbor (HIZ), što je ugovorno prenio na ovlaštene centre, koji se trebaju pridržavati ECDL norme.

HIZ predstavlja zemlju u međunarodnim IT udruženjima: Regionalnom udruženju Centralne Europe (IT Standing Regional Committe - IT STAR, www.ifip.or.at/it-star, CEPIS-u, te Svjetskom udruženju (International Federation for Information Processing - IFIP ), www.ifip.or.at .

Ugovorom sa Fondacijom, HIZ je ovlašten osnivati centre za testiranje, promovirati ECDL, obavljati provjeru rada testnih centara i drugo.

HIZ je godišnje obvezan dostavljati Fondaciji plan razvoja ECDL programa u Hrvatskoj, te izvještaj o provođenju sustava osiguranja kvalitete.

Uvođenje i primjena ECDL programa provodi se prema normama osiguranja kvalitete, koje definiraju: prava i obveze HIZ-a i Fondacije, postupak odobravanja rada testnog centra, provjeru znanja kandidata, prava i obveze HIZ-a i testnog centra, postupak izrade literature za tečajeve, provjeru rada HIZ-a, provjeru rada testnog centra, provjeru znanja za osobe sa posebnim potrebama, provođenje postupka dobivanje nacionalne dozvole za informatička društva i drugo.