Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
228
 

Obrazovanje ispitivača

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA ECDL ISPITIVAČA 

Program mogu polaziti kandidati iz sadašnjih ili budućih testnih centara. Polaznici moraju imati ECDL osnovnu diplomu (moduli 1-7) te ECDL Expert diplomu (položena sve četiri napredna modula) , a mogu ih steći polaganjem ispita u bilo kojem test centru u Hrvatskoj ili svijetu. Da bi postali ovlašteni ispitivači trebaju još proči radionice za osnovni i napredni program te tako postaju osnovni i/ili napredni ovlašteni ispitivači.

PROGRAM RADA RADIONICE ZA OSNOVNE ISPITIVAČE
1.dio - Osnivanje testnog centra

 1. ECDL program
 2. Hrvatski informatički zbor (HIZ)
  • HIZ, nositelj licence ECDL programa za Hrvatsku
  • Ugovorni odnosi Fondacije ECDL i HIZ-a
  • Ugovor HIZ-a i testnog centra
  • Hrvatski Forum testnih centara
 3. Norme kvalitete ECDL programa
  • Odobravanje rada centra za testiranje
  • Testiranje kandidata
  • Provjera rada testnog centra
  • Dokumentacija testnog centra
  • ECDL administracija testnog centra
 4. Priprema za pismeni ispit prvog dana (pitanja, rasprava o ispitnom gradivu)

 

2.dio - Rad testnog centra

 1. Provjera poznavanja gradiva prvog dana
 2. Radionica (simulacija ispita kandidata)
  • Postupci prije ispita: priprema ispitnih pitanja
  • Pregled testne baze po modulima
  • Praktičan primjer ocjenjivanja kandidata
  • Pitanja, rasprava
  • Pismeni ispit (simulacija ispita za kandidate za dobivanje diplome)

 

3. dio - Priprema, organizacija i izvođenje obrazovanja

 1. Pedagoške i psihološke metode u nastavi
 2. Diskusija i razgovor
 3. ECDL program obrazovanja: ciljevi, ciljne skupine, sadržaj, didaktičko oblikovanje tema (oblici, metode, učila, trajanje i raspored)
 4. Praktična iskustva korisna za rad uspješnog testnog centra

 

4. dio - Pismeni ispit za ovlaštene ispitivače
Kandidati koji polože ispit primiti će diplomu ispitivača. Ispitno gradivo bit će dostavljeno kandidatima najkasnije 3 dana prije osposobljavanja.

Rok za prijavu za osposobljavanje je deset dana unaprijed, e-mailom hiz(at)hiz.hr

Za prijavu koristite sljedeće obrasce:

 

Troškovi osposobljavanja za osnovnog ispitivača iznose 1.500 kn +PDV., koje je potrebno uplatiti na žiro račun HIZ-a 2360000 - 1101351291, poziv na broj 111 -mb, gdje je "mb" matični broj tvrtke, s naznakom "obrazovanje ispitivača".

Troškovi osposobljavanja za naprednog ispitivača iznose 750 kn +PDV., koje je potrebno uplatiti na žiro račun HIZ-a 2360000 - 1101351291, poziv na broj 111 -mb, gdje je "mb" matični broj tvrtke, s naznakom "obrazovanje ispitivača - Napredni".

Hrvatski informatički zbor

Mr.sc. Marijan Frković, nacionalni koordinator za ECDL