Programi
ECDL programi kreirani su prema potrebama raznih skupina polaznika... Pročitaj više
 
Testni centri
Testni centri se nalaze u više gradova u Hrvatskoj Pročitaj više
 
Literatura
Ispiti se mogu polagati prema obrazovanju iz različitih izvora Pročitaj više
 
Ispiti
Termini polaganja ECDL ispita

Pročitaj više
Broj posjeta:
239
 

Obrazovanje ispitivača

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA ECDL ISPITIVAČA 

Program mogu polaziti kandidati iz sadašnjih ili budućih testnih centara. Polaznici moraju imati ECDL osnovnu diplomu te ECDL Expert diplomu (položena sve četiri napredna modula) , a mogu ih steći polaganjem ispita u bilo kojem testnom centru u Hrvatskoj ili svijetu. Da bi postali ovlašteni ispitivači trebaju još proči radionice za osnovni i napredni program te tako postaju osnovni i/ili napredni ovlašteni ispitivači.

PROGRAM RADA RADIONICE ZA OSNOVNE ISPITIVAČE
1.dio - Osnivanje testnog centra

 1. ECDL program
 2. Hrvatski informatički zbor (HIZ)
  • HIZ, nositelj licence ECDL programa za Hrvatsku
  • Ugovorni odnosi Fondacije ECDL i HIZ-a
  • Ugovor HIZ-a i testnog centra
  • Hrvatski Forum testnih centara
 3. Norme kvalitete ECDL programa
  • Odobravanje rada centra za testiranje
  • Testiranje kandidata
  • Provjera rada testnog centra
  • Dokumentacija testnog centra
  • ECDL administracija testnog centra

 

2.dio - Rad testnog centra

 1. Provjera poznavanja gradiva prvog dana
 2. Radionica (simulacija ispita kandidata)
  • Postupci prije ispita: priprema ispitnih pitanja
  • Pregled testne baze po modulima
  • Praktičan primjer ocjenjivanja kandidata
  • Pitanja, rasprava
  • Pismeni ispit (simulacija ispita za kandidate za dobivanje diplome)

 

3. dio - Pismeni ispit za ovlaštene ispitivače
Kandidati koji polože ispit primiti će diplomu ispitivača. Ispitno gradivo bit će dostavljeno kandidatima najkasnije tjedan dana prije osposobljavanja.

Rok za prijavu za osposobljavanje je deset dana unaprijed, e-mailom hiz@hiz.hr

Za prijavu koristite sljedeće obrasce:

 

Troškovi osposobljavanja za osnovnog ispitivača iznose 1.500 kn +PDV., koje je potrebno uplatiti na žiro račun HIZ-a 2360000 - 1101351291, poziv na broj 111 -mb, gdje je "mb" matični broj tvrtke, s naznakom "obrazovanje ispitivača".

Troškovi osposobljavanja za naprednog ispitivača iznose 750 kn +PDV., koje je potrebno uplatiti na žiro račun HIZ-a 2360000 - 1101351291, poziv na broj 111 -mb, gdje je "mb" matični broj tvrtke, s naznakom "obrazovanje ispitivača - Napredni".

Hrvatski informatički zbor

Mr.sc. Marijan Frković, nacionalni ECDL koordinator